Nowy Ład w USA – złota era kapitalizmu

Nowy Ład w USA – złota era kapitalizmu

Okres prezydentury Roosevelta w USA po drugiej wojnie światowej uważa się za najlepszy okres dla światowej ekonomii. Czas ten nazywa się złotą erą kapitalizmu. Na czym polegał Nowy Ład i co znaczył dla światowej ekonomii?

Wielki Kryzys był największym kryzysem gospodarczym w historii uprzemysłowionego świata, trwającym od 1929 do 1939 roku. Wielka Depresja była okresem, w którym upadło blisko 9000 banków. Była to katastrofa dla światowego systemu finansowego i społeczeństwa. Przyczyny Wielkiego Kryzysu obejmowały krach na giełdzie w 1929 r., upadki banków i suszę, która trwała przez całe lata 30. XX wieku. Lata wojny zmieniły podejście społeczeństwa do kwestii interwencjonizmu państwowego.

Wyjście z kryzysu wymagało zdecydowanej interwencji gospodarczej. Podjął się jej rząd prezydenta Roosevelta. Rząd zaaplikował rozwiązania proponowane przez Keynesa, do których należało m.in nakręcanie koniunktury. Zerwano z wizją, wedle której rząd nie powinien interweniować w mechanizm rynkowy. Podjęto także liczne przedsięwzięcia inwestycyjne. Władze skupiły się na łagodzeniu skutków recesji. Wprowadzono zasiłki dla ubogich i bezrobotnych, a także pomoc dla samotnych matek, które straciły mężów na wojnie i wsparcie dla emerytów.

Charakterystyczna dla rządów Roosevelta jest także polityka ekonomiczna przeciwdziałająca monopolizacji gospodarki przez duże korporacje. Wprowadzono liczne regulacje giełdowe. Rząd federalny reguluje znaczną część działalności giełdy, aby chronić inwestorów i zapewnić uczciwą wymianę własności korporacyjnej na otwartych rynkach. Powołano Wydział Antymonopolowy i Komisję Papierów Wartościowych. Na banki komercyjne nałożono gwarancję depozytów.

Charakterystyczne jest także jego podejście do biznesu. Jakie są korzyści lub dobre aspekty biznesu według Roosevelta? Jeśli te biznesy były dobre i uczciwe, pomagały gospodarce i pomagały gospodarce narodowej. Powołano Federalną Komisję Handlu, która stała na straży uczciwości działalności biznesowej. FKH chroni konsumentów, powstrzymując nieuczciwe, oszukańcze lub oszukańcze praktyki na rynku. Utworzenie tej organizacji pomogło wzmocnić i sformalizować wysiłki rządu na rzecz ochrony przedsiębiorstw i konsumentów. Z biegiem czasu wzrosła siła i autorytet w walce z nieuczciwą konkurencją i oszukańczymi praktykami na rynku.

Nowy Ład oznaczał także lepsze warunki dla pracowników. Wprowadzono wtedy płacę minimalną, a tydzień pracy skrócono do 40 godzin. Zakazano pracę dzieci i wprowadzono ramy prawne wspierające funkcjonowanie związków zawodowych. Krajowa Rada Stosunków pracy stała na straży stosunków w przedsiębiorstwach. Powstała także ustawa o zatrudnieniu, wprowadzająca gwarancję pełnego zatrudnienia. Pełne zatrudnienie ma miejsce, gdy wszystkie zasoby pracy są wykorzystywane do zatrudnienia ludzi. Rząd wspierał przedsiębiorczość i działał na rzecz dobrobytu.

Polityka Roosevelta uczyniła doktrynę Keynesa podstawą polityki gospodarczej. Podczas gdy teoria keynesowska pozwala na zwiększenie wydatków rządowych w czasach recesji, wzywa również rząd do powściągliwości w szybko rozwijającej się gospodarce. Zgodnie ze swoją teorią Keynes opowiadał się za zwiększonymi wydatkami rządowymi i niższymi podatkami w celu pobudzenia popytu i wyciągnięcia globalnej gospodarki z depresji.

One thought on “Nowy Ład w USA – złota era kapitalizmu

  1. Wojciech
    29 października 2021 at 04:41

    Ład ten tak naprawdę rozciągnął swoje wpływy na cały świat.

Dodaj komentarz