5 strategii motywowania nastolatków do posłuszeństwa rodzicom

5 strategii motywowania nastolatków do posłuszeństwa rodzicom

1. Zachęcaj do komunikacji (nie zamieniając jej w przesłuchanie)

Komunikacja jest podstawowym narzędziem w nawiązywaniu udanych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych z każdym, a także w przypadku edukacji dzieci w wieku młodzieńczym.

Zachęcanie do komunikacji oznacza tworzenie klimatu rodzinnego, który sprzyja temu, aby nasze dziecko czuło się komfortowo i mogło nam wyjaśnić wszystko, co mu się przydarzyło w codziennym życiu, zarówno problemy, lęki, wątpliwości, jak i przeszkody życiowe. Należy stworzyć taki kontekst komunikacyjny, w którym młodzi ludzie nie czują się przesłuchiwani ani wystawiani na próbę, a z którego mogą również wynieść coś wartościowego.

Komunikacja z dziećmi może być również stosowana podczas ich edukacji, a można to osiągnąć poprzez wyjaśnienie powodu przestrzegania zasad i próbę uświadomienia dzieciom, jak mogą skorzystać z istnienia tych zasad.

2. Uzgodnijcie zasady

Zaangażowanie nastolatków w zasady ustalone w domu rodzinnym jest doskonałym sposobem na zmotywowanie ich do zaangażowania się we wspólne współżycie i uświadomienie im, że są ważną częścią rodziny. Dlatego uzgadnianie z nimi zasad, na ile to możliwe, jest jednym z najlepszych sposobów na ich przestrzeganie w przyszłości, ponieważ będą je postrzegać jako coś, co stanowi dla nich wyzwanie, a nie jako zestaw narzuconych i przypadkowych obowiązków.

3. Unikaj nadmiernej kontroli nad życiem

Inną strategią, o której rodzice dorastających chłopców i dziewcząt powinni zawsze pamiętać, jest to, by nie próbować kontrolować wszystkich aspektów ich życia i pozostawić im przestrzeń i wolność w życiu prywatnym.

Poszanowanie indywidualnej wolności naszego dziecka do autonomicznego przeżywania swojego życia nada siłę i legitymizację zasadom, które są rozsądne i mogą być stosowane w codziennym życiu i współżyciu rodzinnym.

4. Nagrody

Jak już wskazano, oparcie wychowania dzieci na systemie sprawiedliwych nagród może pomóc nam zmotywować je do chęci posłuszeństwa rodzicom i zaangażowania, tak aby współżycie było zawsze optymalne.

Możemy zaoferować nagrody, gdy dorastający syn lub córka zrobi coś znaczącego, z wysiłkiem i poświęceniem, i zawsze powinno to być proporcjonalne do osiągniętego celu.

5. Dawaj przykład

Dawanie przykładu oznacza, że jeśli chcemy, aby nasze dzieci robiły coś w określony sposób, powinniśmy zacząć od robienia tego sami. Jeśli więc chcemy, aby nasze dzieci nie miały w swoim życiu szkodliwych nawyków, takich jak picie alkoholu czy palenie papierosów, musimy zaoferować im odpowiedni wzór do naśladowania, sami również tego nie robiąc.

Artykuł powstał we współpracy z portalem parentingowym: https://rodzina24.pl