Czy pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w sobotę?

Czy pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w sobotę?

Generalnie odpowiedź brzmi – nie. Należy wiedzieć, że kodeks pracy nie przewiduje odrębnego dodatku za pracę w sobotę. Pracownicy nierzadko uzyskują jednak prawo do wynagrodzenia za pracę w sobotę w związku z tym, że wykonują pracę od poniedziałku do piątku, a sobota jest dla nich szóstym dniem pracy. Może to prowadzić do przekroczenia normy pracy stanowiącej, że pracownik ma wykonywać pracę w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W takiej sytuacji może dojść do powstania obowiązku udzielenia przez pracodawcę czasu wolnego w zamian lub dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Szóstym dniem pracy może być każdy dzień tygodnia (jeśli pracownik wykonuje pracę w innych dniach niż od poniedziałku do piątku). Z reguły jednak dzień ten przypada w sobotę, dlatego często używa się potocznego stwierdzenia „dodatek za pracę w sobotę”.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przykładowo, pracownik wykonuje pracę zgodnie z regulaminem od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, ale ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy przychodzi do pracy również w sobotę. Ta sobota w konsekwencji jest szóstym dniem w tygodniu pracy (przy przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Za ten dzień pracodawca powinien przyznać dodatkowy dzień wolny w porozumieniu z pracownikiem do końca okresu rozliczeniowego. Dopiero jeśli pracodawca ze względu na okoliczności od niego niezależne nie ma możliwości, aby udzielić zatrudnionemu dodatkowego dnia wolnego, pracownik ma prawo do dodatku.

Należy wiedzieć, że dodatek ten przyznaje się z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w wysokości 100% wynagrodzenia. Jeśli natomiast pracownik w sobotę będzie pracował w godzinach nadliczbowych dobowych, wówczas jego wynagrodzenie za te godziny będzie przysługiwało z dodatkiem w wysokości 50% (mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2008 roku, I PK 196/07). Sąd Najwyższy w wyroku tym potwierdził, że praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia pracownika do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia.

Źródło: https://www.naglowek.pl/